top of page

Perçin S, Çağlan Günal A

Nil Tilapia (Oreochromis niloticus) Balıklarında Yapılan İnsektisit Toksisitesi Çalışmaları

Insecticide Toxicity Studies on Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)

İlhan A, Kökbaş U, Kayrın L

Tampon Derişiminin Biyosensör Cevabına Etkisi

Effect Of Buffer Concentration On Biosensor Response

bottom of page