top of page

Güngör Tavşanlı N

Türkiye'de COVID-19 salgını ve yaşlılıkla ilgili sağlık alanındaki bilimsel yayınların incelenmesi

The Review of Scientific Publications Related to the Elderly and COVID-19 Pandemic in

Turkey

Ayan A, Işıldar Y G, Çağlan Günal A

Endokrin bozucu bisphenol-a'nın tatlı su istakozlarında(astacus leptodactylus esch. 1823) toksik etkisinin belirlenmesi

Determination of The Toxic Effects of Endocrine Disruptors Bisphenol – A on Narrow Clawed Crayfish (Astacus leptodactylus Esch. 1823)

Çağlan Günal A, Sepici Dinçel A

Sazan balıklarında ( cyprinus carpio l. 1758) referans biyokimya değerleri

Reference Biochemical Values of Common Carp (Cyprinus carpio L. 1758)

 

Yaşar Ü, Kökbaş U, Yaşar Z G

Lipozomlar ve taşıma sistemleri

Liposomes and Transport Systems

Kökbaş U, Yaşar Ü, Kayrın L

Koroner arter hastalığı gelişiminde rol oynayan risk faktörleri

Risk Factors Playing a Role in the Development of Coronary Artery Disease

bottom of page