top of page

Değerlendirme Süreci 

FBB, makale değerlendirme sürecinde çift kör hakemlik politikası uygulamaktadır. Makalenin kapsamı ve biçimi incelendikten sonra, her bilimsel makale en az iki hakem tarafından incelenir. Dergi, yazarlara makalelerinin durumu hakkında iki ay içinde geri bildirim sağlar.
FBB, makale değerlendirme sürecinde çift kör hakemlik politikası uyguladığı için hem hakemler hem de yazarlar inceleme süreci boyunca anonim kalmaktadır.
Makale gönderildikten sonra kapsam, alaka düzeyi ve diğer gereklilikler için bir ön editoryal değerlendirmeye tabi tutulur.
Derginin gereksinimlerini karşılamayan yazılar reddedilir veya bu başlangıç noktasında revizyonlar için iade edilir.
Gözden geçirilmiş makale tüm gereklilikleri karşılıyorsa, editör bu konuyu ilgili uzmanlığa sahip en az iki hakem atar.
Editör, editör yöneticisi aracılığıyla potansiyel hakemlere davetiye gönderir. Bu hakemler davete 15 gün içinde cevap vereceklerdir.
Davetiyeler reddedilirse, gerekli sayıda kabul edilene kadar başka bir davet gönderilir.
Hakemlere makaleyi incelemek için 45 gün süre verilir.
Hakemlerin kararına bağlı olarak, makale onaylanabilir, reddedilebilir veya revizyon için geri gönderilebilir.

Eğer makale her iki hakem tarafından reddedilirse, makale hemen reddedilebilir. Hakemlerden biri tarafından reddedilirse, incelenmek üzere üçüncü bir hakeme gönderilir. Yazıyla ilgili son karar üçüncü incelemeden sonra verilir.
Makale revizyon için geri gönderilirse, yazar revize makaleyi 15 gün içinde revize eder ve gönderir.
Editör ve / veya hakemler makaleyi yeniden değerlendirir ve kararlarını verir. Daha fazla revizyon gerektiğinde makale yazara geri gönderilir ve tekrar değerlendirilir.
Son olarak, editör makalenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verir.
Yazar bu işlemlerin her adımı hakkında bilgilendirilir.
Ayrıca, makaleler yayınlanmadan önce Turnitin ve/veya iThenticate intihal yazılımları ile kontrol edilmektedir

15 gün
İlk Değerlendirme Karar Süreci 

45 gün
Hakem Değerlendirme Süreci  

10 gün
Yayına Kabul Süreci 

bottom of page