top of page

Kosova F, Abuşoğlu S, Beksaç Ö K, Abuşoğlu G, Çetin B, Sepici Dinçel A, Ünlü A, Arı Z.

Meme kanseri olan hastalarda serum homoarjinin ve iskemi modifiye albumin düzeyleri

Serum Homoarginine and Ischemia Modified Albumin Levels in Patients with Breast Cancer

 

Şemsi R, Ergünol E, Sepici Dinçel A

Geleneksel öğrenme modelinin biyokimya dersindeki akademik başarı ve kalıcılığın üzerine etkisi

The Effect of Traditional Learning Model on Academic Achievement and Permanence in

Biochemistry Lecture

Öcal Deniz A, Çağlan Günal A.

Esbiothrin'in lipistes balıkları (Poecilia reticulata) üzerine akut toksik etkisinin belirlenmesi

Determination of Acute Toxicity of Esbiothrin on Guppy (Poecilia reticulata)

 

Akün S E, Kökbaş U

Vücut kokusunu etkileyen genetik faktörler

Genetic Effects on Body Odor

Yaşar Ü, Kökbaş U, Yaşar Z G

Oksidatif stres ve serbest radikaller

Oxidative Stress and Free Radicals

bottom of page